Stowarzyszenie Ludu Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Ludu Polskiego,
tajna demokr.-niepodległościowa organizacja spiskowa, działająca 1835–37 w Wolnym M. Krakowie, w zaborze austr., a także w Królestwie Pol., zał. przez emisariuszy Młodej Polski, m.in. S. Goszczyńskiego, Sz. Konarskiego oraz braci A. i L. Zaleskich;
celem Stowarzyszenia Ludu Polskiego było przygotowanie powstania i zmiany społ. w przyszłej Polsce; postulowało zniesienie pańszczyzny i reformy agrarne w celu pozyskania ludu wiejskiego do walki o niepodległość; w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego istniały 2 nurty: radykalno-demokr. (m.in. S. Malinowski, J. Szczepanowski) oraz liberalny (F. Smolka, T. Rayski i in.); 1837, wobec uzyskanej przez liberałów przewagi w organizacji, część działaczy Stowarzyszenia Ludu Polskiego zawiązała Konfederację Powszechną Narodu Polskiego; po rozłamie liberalne kierownictwo rozwiązało organizację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia