Stigler George J. (Joseph)
 
Encyklopedia PWN
Stigler
[stı̣glər]
George J. (Joseph) Wymowa, ur. 17 I 1911, Renton k. Seattle (stan Waszyngton), zm. 1 XII 1991, Chicago,
ekonomista amerykański.
1947–58 profesor Columbia University w Nowym Jorku, następnie Uniwersytetu w Chicago; od 1975 członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie; od 1964 prezes American Economic Association; założyciel (1977) i dyrektor Center for the Study of the Economy and the State w Chicago; przedstawiciel chicagowskiej szkoły w ekonomii; zajmował się ekonomiką informacji (opracował model poszukiwania informacji The Economics of Information, „Journal of Political Economy” 1961 nr 69), historią myśli ekonomicznej (Essays in the History of Economics 1965), ekonomiczną teorią regulacji — kwestionował pogląd, że jedynym celem regulacji rządowej jest ochrona konsumentów, dowodząc, że często jej motywację stanowi ochrona interesów producentów (The Citizen and the State: Essays on Regulation 1975) oraz analizą struktur organizacji przemysłowych (The Organization of Industry 1968); uznanie zdobył także jego wkład w teorię cen (The Theory of Price 1946); inne główne prace: The Intellectual and the Market Place and Other Essays (1964), The Economist as Preacher and Other Essays (1982); ostatnią pracą Stiglera była intelektualna autobiografia Memoirs of an Unregulated Economist (1988); 1982 otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w badania nad funkcjonowaniem rynków, ich organizacją i strukturą, a także nad przyczynami i skutkami regulowania rynków przez państwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia