Stępień Antoni Bazyli
 
Encyklopedia PWN
Stępień Antoni Bazyli, ur. 14 VI 1931, Sosnowiec,
filozof;
od 1975 profesor KUL; stanowisko Stępnia w zakresie teorii bytu i teorii poznania (tzw. tomizm egzystencjalny) ukształtowało się pod wpływem i w dyskusji z É. Gilsonem, M.A. Krąpcem, R. Ingardenem; zajmuje się gł. analizą różnych odmian poznania bezpośredniego, zwłaszcza epistemologią nauk o człowieku (metafizyka człowieka, psychologia empiryczna) oraz teorią poznania istnienia i wartości, także estetyką (zwłaszcza filmu) oraz dziejami filozofii współcz.; Wprowadzenie do metafizyki (1964), O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne (1966), Propedeutyka estetyki (1975), Wstęp do filozofii (1976), Elementy filozofii (1980), Studia i szkice filozoficzne (t. 1–2 1999–2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia