Starowolski Szymon
 
Encyklopedia PWN
Starowolski Szymon, ur. 1588, Starowola (Wołyń?), zm. 6 IV 1656, Kraków,
pisarz, historyk, publicysta, ksiądz.
1620 sekr. J.K. Chodkiewicza, brał udział w wyprawie chocimskiej; jego łac. Setnik pisarzów polskich (1625, przekład pol. 1970), uzupełniony dziełem o pol. mówcach De claris oratoribus Sarmatiae (1628), był pierwszą próbą historii literatury pol.; dzieła hist. i hagiograf. (Polonia 1632), antymagnacka publicystyka polit. (Prywat Polską kieruje 1624); traktaty o muzyce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia