Stantona liczba
 
Encyklopedia PWN
Stantona liczba, St,
liczba podobieństwa termodynamicznego charakteryzująca zjawisko wymiany ciepła i wymiany pędu;
równa ilorazowi liczby Nusselta i liczby Prandtla pomnożonej przez liczbę Reynoldsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia