Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
 
Encyklopedia PWN
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM), ang. Permanent Court of International Justice,
pierwszy stały sąd międzynar. funkcjonujący przy Lidze Narodów jako jej autonomiczny organ orzekający w sporach między państwami;
utworzony na mocy umowy międzynar. z 1920 z siedzibą w Hadze; działał w latach 1922–40, formalnie przestał istnieć 1946, zastąpiony przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; w skład STSM wchodziło 15 sędziów wybieranych przez Radę i Zgromadzenie Ligi Narodów; prócz kompetencji sądowej miał też kompetencje opiniodawcze (doradcze), realizowane na żądanie Rady lub Zgromadzenia Ligi Narodów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia