Somalia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Somalia. Ustrój polityczny.
Zasady ustroju Somalii miały określić ustalenia podjęte V 2000 na konferencji pokojowej w Dżibuti. Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament na 3-letnią kadencję. Władza ustawodawcza naleć ma do 1-izbowego parlamentu — Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego, w skład którego wchodzi 245 posłów wybranych przez klany (w tym 4 największe klany delegowały po 49 osób, pozostałe miejsca rozdzielono wśród mniejszych klanów). Władzę wykonawczą powierzono Tymczasowemu Rządowi Narodowemu z premierem na czele, mianowanym przez prezydenta. Wybrane władze nie uzyskały akceptacji wszystkich ugrupowań, toteż struktury państwowe faktycznie nie istnieją. Ugrupowania polityczne są związane z poszczególnymi klanami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia