Somalia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Somalia. Ludność.
Około 98% ludności Somalii stanowią Somalijczycy (grupa kuszycka); ponadto Arabowie (1%), ludy Bantu (0,4%); religią panującą jest islam (99,8% mieszk.); przyrost naturalny wynosi 28,5‰ (2006); przeciętna długość życia: mężczyźni 47 lat, kobiety 50 lat; średnia gęstość zaludnienia wynosi 13 osób na km2 (2004); większość obszaru Somalii jest zamieszkiwana przez bardzo rozproszoną ludność koczowniczą (ok. 60% mieszk.), żyjącą w strukturach plemniennych; ludność osiadła, skupiona gł. w dolinach Dżuby i Uebi Szebeli (ponad 50 osób na km2) trudni się gł. rolnictwem; w miastach mieszka 35% ludności (2003); gł. m.: Mogadiszu, Hargejsa, Kisimaju, Merka. Około 38% mieszk. w wieku 15 lat i powyżej umie czytać i pisać. W końcu lat 80. w Somalii przebywali liczni uchodźcy (ok. 700 tys.) z sąsiedniej Etiopii, z powodu długotrwałej suszy i trwającej tam wojny domowej. Walki wewn. w latach 90. i w pierwszych latach XXI w. spowodowały emigrację ponad 1 mln Somalijczyków do krajów sąsiednich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia