Smolny
 
Encyklopedia PWN
Smolny,
zespół architektoniczny w Petersburgu, w zakolu Newy;
w jego skład wchodzą zabudowania dawnego klasztoru i soboru (W. Rastrelli 1748–64, W. Stasow 1806–08) oraz gmach Instytutu Smolnego (G. Quarenghi 1806–08), gdzie 1764–1917 mieścił się pierwszy w Rosji zakład wychowawczy dla szlachcianek (Institut Błagorodnych Diewic). Od VII 1917 siedziba kierownictwa rad delegatów w Rosji i ZSRR i socjalistycznych partii (socjaliści-rewolucjoniści oraz ludowi socjaliści), od IX 1917 także bolszewików; w dniach przewrotu bolszewickiego (rewolucja październikowa) siedziba ich sztabu (rewolucyjne komitety wojskowe); 25–26 X (7–8 XI nowego stylu) miejsce obrad II zjazdu rad; następnie do III 1918 siedziba rządu bolszewickiego (Rada Komisarzy Ludowych oraz mieszkanie Lenina); potem — miejskich i obwodowych komitetów partii komunistycznej (1 XII 1934 w jego pomieszczeniach zastrzelony S. Kirow); obecnie siedziba Rady Miejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia