Siemionow Nikołaj N.
 
Encyklopedia PWN
Siemionow Nikołaj N., ur. 15 IV 1896, Saratów, zm. 25 IX 1986,
fizykochemik rosyjski;
od 1928 profesor politechniki w Leningradzie, od 1944 — uniw. w Moskwie; od 1929 czł. Akad. Nauk ZSRR, od 1947 — PAN; badania w dziedzinie kinetyki chem.; podał cieplną teorię procesów wybuchowych, zgodnie z którą przyczyną wybuchu jest naruszenie cieplnej równowagi układu i towarzyszący temu wzrost szybkości reakcji chem.; określił parametry ograniczające procesy zachodzące w mieszaninach gazowych (ciśnienie kryt., kryt. rozmiar naczynia i kryt. domieszki gazów obojętnych); odkrył (1927), że w przypadku niektórych związków org. pod wpływem naświetlania reakcja chem. przebiega lawinowo; wyjaśnił to zachodzeniem reakcji łańcuchowych; oprac. teorię reakcji łańcuchowych i podał mechanizm wielu takich reakcji; 1956, wraz z C.N. Hinshelwoodem, otrzymał Nagrodę Nobla za badania mechanizmów chem. reakcji łańcuchowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia