Siedlecki Władysław
 
Encyklopedia PWN
Siedlecki Władysław, ur. 18 VII 1911, Kraków, zm. 9 X 1998, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa procesowego cywilnego oraz prawa spółdzielczego;
1948–61 profesor uniwersytetu w Poznaniu, od 1961 — Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1956 czł. Komisji Kodyfikacyjnej; Podstawy rewizji cywilnej (1959), Nieważność procesu cywilnego (1965), Postępowanie cywilne w zarysie (1998, współautor).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia