Schild Romuald
 
Encyklopedia PWN
Schild Romuald, ur. 10 II 1936, Lwów, zm. 23 XI 2021, Warszawa,
archeolog;
od 1978 profesor, od 1990 dyr. Inst. Archeologii i Etnologii PAN; zajmuje się epoką kamienia, zwłaszcza paleolitem i mezolitem Europy i Afryki, także neolitem; w Polsce badał prahist. kopalnie krzemienia (Polany-Kolonia, Tomaszów) i barwników miner. (Rydno) oraz paleolit środkowy (Zwoleń) i późny (Całowanie); czł., a od 1972 jeden z dyr. Combined Prehistoric Expedition, amer.-pol. grupy badawczej prowadzącej prace nad prahistorią, geomorfologią i stratygrafią czwartorzędu Nubii, Etiopii, wschodniej Sahary i doliny Nilu; od 1992 czł. Stałego Kom. Unii Nauk Pre- i Protohist.; od 1998 czł. Nar. Akad. Nauk Stanów Zjedn., od 2001 — PAU; od 1987 współredagował „Journal of World Prehistory”; Późny Paleolit w: Prahistoria ziem polskich (t. 1 1975), Prehistory of the Eastern Sahara (1980, z F. Wendorfem), Egypt During the Last Interglacial (1993, z F. Wendorfem i A.E. Close).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia