Saskatchewan
 
Encyklopedia PWN
Saskatchewan
[säskạ̈czəuən] Wymowa,
fr. Rivière Saskatchewan, ang. Saskatchewan River,
rz. w południowej Kanadzie;
Położenie w państwie: Kanada
Ujście: uchodzi do akwenu: Cedar
Długość: 1 939 km (od źródeł rz. Bow)
Powierzchnia dorzecza: 383 tys. km2
Główne rzeki zasilające: Torch, Carrot
Główne miejscowości: Saskatoon
powstaje z połączenia Saskatchewan Południowego i Saskatchewan Północnego wypływających z G. Skalistych, niekiedy uważana za część biegu rz. Nelson; dł. (od źródeł Saskatchewan Południowy) 1928 km (z Nelson 2570 km), pow. dorzecza 383 tys. km2 (z Nelson 1,6 mln km2); uchodzi do jez. Cedar, łączącego się z jez. Winnipeg, skąd wypływa Nelson; gł. dopływy: Carrot (pr.), Torch (l.); zamarza na ok. 6 mies.; w górnym biegu wykorzystywana do nawadniania, w środkowym — do celów energ. (liczne bystrza); gł. miasto nad Saskatchewan: Saskatoon.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia