Sasi siedmiogrodzcy
 
Encyklopedia PWN
Sasi siedmiogrodzcy,
ludność niem. w Siedmiogrodzie;
w XII w. władcy węg. rozpoczęli osiedlanie Niemców w Siedmiogrodzie wokół Sybinu (niem. Hermannstadt); 1224 Andrzej II nadał im przywileje i autonomię terytorialną; za panowania Habsburgów (od schyłku XVII w.) korzystali z autonomii polit.; po wprowadzeniu dualizmu austro-węg. (1867) ich autonomia została zniesiona; 1918 Sasi siedmiogrodzcy (234 tys.) zadeklarowali lojalność wobec Rumunii; w wyniku trwającej od lat 70.emigracji prawie cała społeczność S.s. wyjechała do Niemiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia