Salomona, Wyspy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Salomona, Wyspy. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucja z 1978 Wyspy Salomona są monarchią konstytucyjną, Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez mianowanego przez siebie gubernatora generalnego (obywatela Wysp Salomona). Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Parlamentu Narodowego (50 deputowanych z wyborów powszechnych o 4-letniej kadencji), władza wykonawcza — do rządu z premierem na czele, powoływanego przez gubernatora spośród członków parlamentu i odpowiedzialnego przed parlamentem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia