Saint Vincent i Grenadyny. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Saint Vincent i Grenadyny. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1979 wyspy są monarchią konstytucyjną, z monarcha brytyjskim, jako głową państwa, reprezentowanym przez mianowanego przez siebie gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do parlamentu, tworzonego przez monarchę (reprezentowanego przez gubernatora) i Izbę Zgromadzenia o kadencji 5-letniej, złożoną z 6 senatorów mianowanych przez gubernatora i 15 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez gubernatora na wniosek premiera i odpowiedzialny przed parlamentem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia