Saint Lucia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Saint Lucia. Gospodarka.
Podstawą gospodarki są usługi (zwłaszcza turystyczne), które dostarczają ok. 80% wartości PKB (2005), przemysł wytwarza 15%, rolnictwo 5%; PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 10,7 tys. dolarów USA (2007); znaczne bezrobocie (18,2%, 2004) i emigracja. Grunty orne i sady zajmują 30% powierzchni kraju, łąki i pastwiska — 3% (2000); ograniczenia UE w imporcie bananów z Ameryki Łacińskiej i konkurencja innych państw regionu zmusiły rząd do większego zróżnicowania upraw; główną uprawą pozostają banany (42,3 tys. t, 2004 — podstawowy towar eksportowy), ale wzrasta uprawa mango i awokado; ponadto uprawia się palmę kokosową, kakaowiec, warzywa; niewielka hodowla owiec (12,5 tys. sztuk), kóz, bydła, trzody chlewnej; rybołówstwo; eksploatacja lasów (drewno); cukrownia, browary, destylarnie rumu, produkcja oleju kokosowego oraz, produkujące głównie na eksport, zakłady montażu sprzętu elektronicznego i odzieżowe w strefach wolnocłowych; liczne inwestycje zagraniczne, największe (poza sektorem bankowym i turystycznym) — nowoczesny terminal naftowy, magazyny ropy, rozbudowa portu lotniczego. Rozwija się turystyka; 2005 kraj odwiedziło 298 tys. turystów, głównie z USA i Wielkiej Brytanii; wpływy z turystyki 282 mln dolarów USA (2003); bezpośrednie połączenia lotnicze z USA i Europą; główny port morski i lotniczy — Castries; długość dróg samochodowych 910 km (2000), w tym tylko 48 km utwardzonych. Wartość eksportu 288 mln dolarów USA, importu 791 mln dolarów USA (2005); eksport głównie bananów, piwa, warzyw, oleju kokosowego, tekstyliów, papieru, sprzętu i podzespołów elektronicznych; import żywności, maszyn i urządzeń, artykułów metalowych, sprzętu transportowego; handel głównie z USA, Francją, Chinami, Trynidadem i Tobago, Wielką Brytanią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia