Saint Lucia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Saint Lucia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1979 Saint Lucia jest monarchia konstytucyjną, z monarchą brytyjskim jako głową państwa, reprezentowany przez mianowanego przez siebie gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu: oraz 11-osobowego Senatu mianowanego przez gubernatora oraz 17-osobowej Izby Zgromadzenia, wybieranej na 5 lat w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez gubernatora na wniosek premiera i odpowiedzialnego przed Izbą Zgromadzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia