SGML
 
Encyklopedia PWN
SGML, ang. Standard Generalized Markup Language,
inform. język formalny określający sposób zapisu dokumentów zawierających sformatowany tekst oraz informacje nietekstowe (odnośniki do fragmentów dokumentu lub do innych dokumentów, rysunki itp.);
oprac. 1969 przez C.F. Goldfarba; standard ISO 8879, ustanowiony 1986; pozwala na opisywanie elementów hipertekstowych (hipertekst) i multimedialnych; wykorzystywany jako format dużych zbiorów danych tekstowych, m.in. dokumentacji techn. i prawnej, a także stron WWW (jako język HTML); na podstawie SGML stworzono 1998 uproszczony metajęzyk XML (ang. Extensible Markup Language), stosowany do wymiany danych w sieci Internet.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia