HTML
 
Encyklopedia PWN
HTML, ang. HyperText Markup Language,
inform. język programowania używany do opisu informacji hipertekstowej (hipertekst) w sieci Internet;
program w HTML jest przesyłany przez sieć i wykonywany przez tzw. przeglądarkę; w efekcie wykonania programu zostaje wyświetlony na ekranie komputera obraz strony. Program w HTML zawiera tekst, który należy wyświetlić, oraz dodatkowe polecenia opatrzone tzw. etykietami; polecenia te mogą określać m.in.: zmianę wyglądu wyświetlanego tekstu (np. zmianę kroju czcionki), włączenie w danym miejscu rysunku lub zdjęcia, polecenie animowania danego tekstu lub rysunku (np. obracania obiektu pokazanego na rysunku), ustanowienie hipertekstowego związku danego słowa lub rysunku z inną stroną (wskazanie danego miejsca spowoduje wyświetlenie tej strony).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia