Rybicki Paweł
 
Encyklopedia PWN
Rybicki Paweł, ur. 30 IX 1902, Janów Lwowski, zm. 15 VIII 1988, Kraków,
socjolog;
od 1956 profesor; 1934–57 (z przerwą 1939–45) dyr. Biblioteki Sejmu Śląskiego (przemianowanej na Śląską Bibliotekę Publ.); po wojnie jeden z organizatorów krak. środowiska socjol.; jego zainteresowania nauk. dotyczyły m.in. zagadnień literatury (Etyka Jana Kochanowskiego 1930), historii nauki (Historii nauki polskiej, t. 1 1970), socjologii ogólnej; zajmując się zagadnieniami ontologii świata społecznego oraz historią myśli społecznej (poszerzoną o elementy teorii społecznej), dążył do sformułowania całościowej koncepcji teoretycznej; Arystoteles... (1963), Społeczeństwo miejskie (1972), Struktura społecznego świata (1979).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia