Rwanda. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Rwanda. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2003 Ruanda jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję, jako głową państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy parlament, składający się z Senatu i Izby Deputowanych. Senat, o kadencji 8-letniej, liczy 26 członków (12 wybieranych w wyborach pośrednich i 14 mianowanych), a Izba Deputowanych, o kadencji 5-letniej, liczy 80 członków (53 pochodzi z wyborów powszechnych, 27 mianują rady lokalne i organizacje społeczne). Władzę wykonawczą pełni rząd z premierem powoływanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia