Rutkowski Leszek
 
Encyklopedia PWN
Rutkowski Leszek, ur. 10 VIII 1952, Wrocław,
informatyk;
od 1991 profesor Politechniki Częstoch.; od 1995 prezes Pol. Tow. Sieci Neuronowych; od 2004 czł. PAN, od 2004 — Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); specjalista w dziedzinach: sztuczna inteligencja, biocybernetyka, automatyka i robotyka; przeprowadził pionierskie badania i stworzył podwaliny do intensywnego rozwoju inteligencji obliczeniowej — nowej gałęzi nauki na styku automatyki, informatyki, biocybernetyki i elektroniki; oprac. nową klasę systemów ekspertowych; przedstawił nowe metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy w warunkach niepewności; oprac. nową klasę sieci neuronowych do analizy procesów niestacjonarnych; zaproponował nowe metody kompresji obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia