„Roczniki Gospodarstwa Krajowego”
 
Encyklopedia PWN
„Roczniki Gospodarstwa Krajowego”,
czasopismo o charakterze społ.-gosp.,
wyd. 1842–64 w Warszawie, początkowo jako kwartalnik, od 1858 miesięcznik; związane ze środowiskiem „klemensowczyków”, grupy liberalnych działaczy ziemiańskich; propagowało założenia pracy org., przede wszystkim w zakresie gospodarki rolnej, od 1858 oficjalny periodyk Tow. Roln. w Królestwie Pol.; redaktorzy: K. Garbiński, W. Garbiński, E. Stawiński, A. Zamoyski, S. Zdzitowiecki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia