Republika Zielonego Przylądka. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Republika Zielonego Przylądka. Ustrój polityczny.
Republika; obowiązuje konstytucja z 1992 (z poprawką z 1999). Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu — Zgromadzenia Nar., wyłanianego w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję, liczącego 72 deputowanych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, powoływany przez parlament i przed nim odpowiedzialny; członków rządu mianuje prezydent, na wniosek premiera, spośród deputowanych do Zgromadzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia