Reński Związek Miast
 
Encyklopedia PWN
Reński Związek Miast, niem. Rheinischer Städtebund,
związek miast niem., utworzony 1254 z inicjatywy Moguncji i Wormacji w celu zapewnienia „pokoju ziemskiego”, zagrożonego wzrastającą anarchią w I Rzeszy Niem. podczas wielkiego bezkrólewia;
do R.Z.M. przystąpiło ponad 70 miast, a jego zwierzchnikiem został król Wilhelm I Holenderski; R.Z.M. uzyskał stałe przedstawicielstwo w sejmie Rzeszy; nieporozumienia wewn. w Związku doprowadziły po śmierci Wilhelma (1256) do rozbicia 1257 Związku; 1381 powtórnie zorganizowano R.Z.M. do walki z zagrażającymi miastom związkami rycerskimi; rozwiązany 1389 po klęsce zadanej mu 1388 przez wojska książąt pod Wormacją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia