Reakcja chemiczna
 
Reakcja chemiczna,
energia aktywacji Ea i różnica ΔE między średnią energią substratów Eśrs i średnią energią produktów Eśrp w reakcji egzoenergetycznej (a) i endoenergetycznej (b)
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia