reakcja egzoenergetyczna
 
Encyklopedia PWN
reakcja egzoenergetyczna,
reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z wydzielaniem energii do otoczenia;
reakcja, której towarzyszy wydzielanie ciepła nazywa się reakcją egzotermiczną; reakcja egzoenergetyczna niekiedy (np. w biochemii) jest zw. reakcją egzoergiczną.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Reakcja chemiczna, energia aktywacji Ea i różnica ΔE między średnią energią substratów Eśrs i średnią energią produktów Eśrp w reakcji egzoenergetycznej (a) i endoenergetycznej (b)rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia