Rayleigha kąt krytyczny
 
Encyklopedia PWN
Rayleigha kąt krytyczny
[k. k. reılija],
fiz. graniczny kąt padania fali sprężystej na granicę ośrodków, odpowiadający kątowi załamania równemu 90°, tj. takiemu, przy którym fala ulega poślizgowi po powierzchni granicznej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rayleigha kąt krytyczny; przykład transformacji energii sprężystej padającej fali podłużnej (L) w falę poprzeczną (S) i jej przejście w falę Rayleigha na granicy 2 ośrodków w zależności od kąta padania (w przybliżeniu geometrycznym) wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia