Radziwiłł Mikołaj
 
Encyklopedia PWN
marszałek w. litew. od 1544, kanclerz w. litew. od 1550 i wojewoda wil. od 1551; twórca potęgi rodu; długoletni współpracownik Zygmunta II Augusta na Litwie; doprowadził do jego małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną, zapewniając w ten sposób wpływy polit. Radziwiłłom i zwrot wykupionych przez Bonę królewszczyzn; przyczynił się do przyłączenia Inflant do Rzeczypospolitej; 1547 otrzymał od ces. Karola V tytuł książęcy dla Radziwiłłów; od 1557 zaangażowany w sprawy inflanckie i moskiewskie; przeciwnik unii pol.-litew.; protektor kalwinizmu; wydał Biblię brzeską (1563).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia