pomiara włóczna
 
Encyklopedia PWN
pomiara włóczna,
wielka reforma agrarna w 2. połowie XVI i na początku XVII w. na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Polegała na komasacji gruntów i podziale ich na włóki (ok. 21,3 ha), ujednoliceniu świadczeń chłopskich, obliczanych na podstawie obszaru i jakości posiadanego gruntu, oraz wprowadzaniu trójpolówki; miasta wydzielono z włości i poddano pod zarząd wójta i ławników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia