Radziwiłł Michał Hieronim
 
Encyklopedia PWN
od 1771 miecznik litew., od 1775 kasztelan wileński; 1780 i 1793 konsyliarz Rady Nieustającej, od 1790 wojewoda wileński; związany z ambasadą ros., później także z dworem pruskim; 1792 przystąpił do konfederacji targowickiej, z jej nominacji 1793 prezes Komisji Edukacji Nar.; doprowadził do świetności swoją rezydencję w Nieborowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia