Rada Szkolna Krajowa
 
Encyklopedia PWN
Rada Szkolna Krajowa,
nacz., autonomiczny organ szkolnictwa pol. (elementarnego i średniego) w zaborze austr., zał. 1867 na wniosek J. Dietla;
działała do 1921; przyczyniła się do polonizacji szkolnictwa galicyjskiego, rozbudowy sieci szkół i seminariów nauczycielskich oraz podniesienia poziomu oświaty lud.; opanowana przez koła konserwatywne, z M. Bobrzyńskim jako wiceprezydentem (1891–1901), utraciła wiele uprawnień zdobytych w początkowym okresie; była przeciwna zasadzie powszechności, świeckości i bezpłatności nauczania; natomiast w okresie tym zwiększyła się liczba szkół średnich i tzw. uzupełniających szkół lub kursów przem. w miastach; wydano także wiele podręczników pol., zastępując nimi austriackie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia