Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ
 
Encyklopedia PWN
Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ,
jeden z głównych organów ONZ;
koordynuje i inicjuje współpracę w zakresie spraw gospodarczych, kulturalnych i społecznych oraz praw człowieka, nadzoruje pracę 5 regionalnych komisji gospodarczych, koordynuje działalność organizacji wyspecjalizowanych; członkowie: 54 państwa wybierane przez Zgromadzenie Ogólne na 3-letnią kadencję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia