Rada Bezpieczeństwa ONZ
 
Encyklopedia PWN
Rada Bezpieczeństwa ONZ,
jeden z głównych organów ONZ, odpowiedzialny za międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój;
może m.in. podejmować decyzje o podjęciu akcji militarnej; liczy 15 członków (do 1965 — 11), w tym 5 stałych, którymi są mocarstwa: Chiny (do 1971 reprezentowane przez Tajwan, następnie ChRL), Francja, Rosja (do 1991 ZSRR), Stany Zjednoczone i Wielka Brytania; pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Ogólne na 2-letnią kadencję; w głosowaniach Rady Bezpieczeństwa każdemu z członków stałych przysługuje prawo weta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia