Przymierze
 
Encyklopedia PWN
Przymierze,
jedno z gł. pojęć teologicznych w Biblii, wyrażające relację między Bogiem a ludźmi;
w Torze centralna idea historii zbawienia Izraela; zawierane przez Boga kolejno z Noem, Abrahamem i Mojżeszem, Przymierze stawiało ludziom warunki uznawania wyłączności Jahwe oraz przestrzegania Prawa i Dziesięciorga Przykazań (Dekalog); od czasów niewoli babilońskiej prorocy izrael. zapowiadali ustanowienie Nowego Przymierza; wg chrześcijaństwa przyjście na świat Jezusa Chrystusa ustanowiło nową relację między Bogiem a ludźmi, zaś jego śmierć na krzyżu była najdoskonalszą ofiarą Nowego Przymierze
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia