„Przegląd Geograficzny”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Geograficzny”,
kwartalnik nauk., wyd. 1918–19 w Warszawie, początkowo jako organ Pol. Tow. Geogr., od 1954 — Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;
jedno z najbardziej cenionych i najstarsze z wychodzących dotychczas pol. czasopism geogr.; prezentuje osiągnięcia geografii, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii oraz dorobku poszczególnych jej dyscyplin w Polsce i na świecie; redaktorzy: do 1922 L. Sawicki, 1922–39 S. Lencewicz, 1946–51 J. Loth i E. Romer, 1952–79 S. Leszczycki, 1979–93 J. Kostrowicki, 1995–2000 J. Szupryczyński, od 2001 Z. Taylor; „P.G.” informuje o osiągnięciach nauk. i organizacyjnych geografii pol. i in. krajów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia