„Przedświt”
 
Encyklopedia PWN
„Przedświt”,
miesięcznik polit.-społ., wyd. w Warszawie, Krakowie, Lwowie i ponownie w Warszawie 1907–20,
organ PPS-Frakcji Rewolucyjnej (od 1909 PPS); redaktorzy nacz. m.in. M. Niedziałkowski; najważniejsze czasopismo polskiego ruchu socjalistycznego (na łamach „P.” toczono dyskusje nad jego założeniami programowymi i myślą polityczną).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia