Prusowie
 
Encyklopedia PWN
Prusowie,
lud bałtycki, osiadły u schyłku starożytności i w średniowieczu na terenie Prus, między dolną Wisłą i dolnym Niemnem, spokrewniony językowo i kulturowo z Litwinami i Łotyszami;
Prusowie dzielili się na wiele plemion (Pomezanowie, Pogezanowie, Warmowie, Natangowie, Sambowie, Bartowie, Nadrowowie, Skalowowie, Galindowie, Sasinowie i Jaćwingowie); 1233–83 Prusowie zostali podbici i w większości wyniszczeni przez Krzyżaków, pozostali ulegli stopniowej germanizacji; ostatnie grupy ludności mówiącej językiem pruskim przetrwały do XVI w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia