Prandtla liczba
 
Encyklopedia PWN
Prandtla liczba, Pr,
liczba podobieństwa termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu do przewodzenia ciepła;
równa stosunkowi współczynnika lepkości kinematycznej płynu do współczynnika wyrównywania temperatur.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia