Powszechna Unia Pracujących
 
Encyklopedia PWN
Powszechna Unia Pracujących, Unión General de Trabajadores (UGT),
hiszp., socjalist. centrala związków zawodowych;
związana z Hiszp. Socjalist. Partią Robotniczą, reformistyczna; 1931–33 popierała lewicowe rządy republikańskie; 1934 uczestniczyła w powstaniu robotniczym w Asturii i Barcelonie; 1936 liczyła ok. 1 mln czł., była drugą (po anarchistycznej CNTJ) centralą związkową; I 1936 była współzał. Frontu Lud., popierała jego rządy w czasie wojny domowej 1936–39 (uczestniczyła w nich 1936–37), współdziałała z CNT; 1939–77 zdelegalizowana; od lat 80. jedna z 2 gł. central związkowych (obok komunist. Komisji Robotniczej); opowiada się za zawieraniem z rządem porozumień regulujących zasady polityki ekon. i społ. państwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia