Powiernicze Wyspy Pacyfiku
 
Encyklopedia PWN
Powiernicze Wyspy Pacyfiku, ang. Trust Territory of the Pacific Islands,
1947–90 terytorium powiernicze ONZ, obejmujące grupy wysp Mikronezji: Mariany bez wyspy Guam, Karoliny i Wyspy Marshalla;
od końca XIX w. kontrolowane przez Niemcy, 1914 zajęte przez Japonię, od 1920 administrowane przez nią z mandatu Ligi Narodów; po klęsce Japonii w II wojnie świat. oddane pod administrację USA; 1952 przyjęto prawodawstwo P.W.P., określające m.in. kwestie obywatelstwa, lokalnej władzy i podziału adm.; 1977 odrębny status uzyskały Mariany Północne (terytorium autonomiczne, od 1986 stowarzyszone z USA), 1978–81 pozostałe terytoria uzyskały znaczny stopień autonomii wewn., aż do proklamowania 1986 niepodległości przez Mikronezję i W. Marshalla; spowodowało to rezygnację USA ze sprawowania nad nimi powiernictwa; 1990 Rada Bezpieczeństwa ONZ zniosła powiernictwo nad wyspami Mikronezji, utrzymując je jedynie wobec Palau, do uzyskania przez nie 1994 niepodległości; niepodległe państwa pozostały w tzw. swobodnym stowarzyszeniu z USA, które utrzymały odpowiedzialność za ich sprawy zagr., bezpieczeństwo i obronę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia