Mikronezja. Historia
 
Encyklopedia PWN
Mikronezji, Federacja. Historia.
Archipelag odkrywany stopniowo (najwcześniej 1526 Karoliny), znajdował się w posiadaniu Hiszpanii, która 1899 sprzedała wyspy Niemcom. W 1914 zajęte przez Japonię, od 1920 terytorium mandatowe Ligi Narodów pod jej administracją. W 1935 zaanektowane przez Japonię. Po walkach w rejonie wyspy Yap 1944 zajęte przez wojska USA. 1947–90 wchodziły w skład Powierniczych Wysp Pacyfiku. W 1979 stały się odrębnym terytorium autonomicznym, a 1986 suwerennym państwem (od 1991 członek ONZ), któremu, na mocy układu o swobodnym stowarzyszeniu, USA zobowiązały się świadczyć do 2001 znaczną pomoc finansową. 2004 weszła w życie poprawka do układu z USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia