Portoryko. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Portoryko. Ustrój polityczny.
Państwo stowarzyszone z USA; od 1952 ma autonomię wewnętrzną. Za jego obronę i politykę zagraniczną odpowiada Kongres USA. Władza ustawodawcza w sprawach lokalnych należy do 2-izbowego Zgromadzenia Ustawodawczego (51-osobowa Izba Reprezentantów i 27-osobowy Senat), wyłanianego na kadencję 4-letnią w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą w zakresie lokalnym sprawuje gubernator wybierany na 4 lata w wyborach powszechnych i powołana przez niego Rada Sekretarzy, a sądowniczą niezawisłe sądy (z Sadem Najwyższym na czele).
Portoryko jest reprezentowane w Kongresie USA przez komisarza-rezydenta bez prawa głosu. Mieszkańcy mają obywatelstwo amerykańskie bez prawa udziału w wyborach prezydenckich; obowiązuje na równi ustawodawstwo amerykańskie i portorykańskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia