Portoryko. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Portoryko. Gospodarka.
Portoryko jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Łacińskiej. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 19,6 tys. dolarów USA (2007); ścisłe związki polityczne i gospodarcze z USA; duże inwestycje amerykańskiego kapitału. Przemysł wytwarza 45% produktu krajowego brutto, usługi (głównie turystyka) 54%, rolnictwo 1% (2002).
Przemysł. W 1950–2000 oprócz przemysłu spoż. (cukr., rybny, owocowy, tytoniowy) rozwinął się przemysł tekstylny, skórz., elektrotechniczne chem. (farm.), cementowy, skórzany i elektroniczny, po odkryciu (lata 80.) złóż ropy naft. w południowej części wyspy również — rafineryjny; niewielkie wydobycie rud manganu, żelaza i miedzi oraz soli kam.; gł. ośr. przem. jest San Juan. Produkcja energii elektrycznej (prawie w całości z elektrowni cieplnych) wynosi 23,0 mld kW·h (2003).
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują 33% pow. (2000) kraju, w tym łąki i pastwiska ok. 24% pow.; monokulturowy charakter produkcji rolnej, dominują plantacje kawowca i trzciny cukrowej; poza tym uprawia się tytoń, warzywa, owoce cytrusowe, banany; rozwinięta hodowla bydła (420 tys. sztuk, 2004) o profilu mlecznym; przybrzeżne połowy ryb i skorupiaków.
Turystyka. W 2005 Portoryko odwiedziło 3,5 mln turystów, gł. Amerykanów; 1/3 turystów to pasażerowie statków wycieczkowych; wpływy 3,0 mld dol. USA; kilkadziesiąt luksusowych hoteli, liczne kąpieliska mor. i porty jachtowe.
Transport i łączność. Rozwinięty transport samochodowy (25,6 tys. km dróg, 2004) i żegluga przybrzeżna; gł. porty mor.: San Juan, Ponce, Mayagüez; w San Juan międzynar. port lotn., największy w regionie M. Karaibskiego. Wąskotorowa linia kol. dł. 96 km wzdłuż wybrzeża służy do przewozu trzciny cukrowej. Dobrze rozwinięta sieć łączności, zintegrowana z siecią amer.; 1,1 mln abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 2,8 mln telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu ok. 50 mld dol. USA, importu ok. 30 mld dol. USA. Eksport produktów chem. (gł. farmaceutyki), elektroniki, kawy, rumu; import chemikaliów, sprzętu transportowego, maszyn, odzieży, żywności; wymiana handl. gł. z USA, Irlandią, Japonią, Wielką Brytanią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia