Pomarańczowa Alternatywa
 
Encyklopedia PWN
Pomarańczowa Alternatywa,
ruch happeningowy;
wyłonił się z działającego od 1980 we Wrocławiu Ruchu Nowej Kultury, którego uczestnicy podczas strajku studenckiego XI 1981 wydawali gazetkę „Pomarańczowa Alternatywa”. Pierwsze happeningi Pomarańczowej Alternatywy odbyły się 1986, największy rozgłos zyskała 1987–88 dzięki zorganizowanym we Wrocławiu ulicznym akcjom, takim jak: Wigilia Wielkiej Rewolucji Październikowej (w przeddzień oficjalnych obchodów 70. rocznicy rewolucji), Referendum (1988), Święty Mikołaj, Dzień Tajniaka, Dzień Kobiet, Rewolucja Krasnali. Choć wyraźnie inspirowana ideami i pomysłami zachodniej kontrkultury, Pomarańczowa Alternatywa była zjawiskiem polskim. Happeningi odnosiły się do pol. rzeczywistości, a ich tematem były gł. oficjalne hasła polit., rytuały obchodów rocznicowych, święta państw. i wydarzenia polityczne. Happeningi miały ośmieszyć panujący system, wykazać, przez parodię, jego absurdalność, a wreszcie — sprowokować reakcję władzy. Stąd w akcję happeningów było zawsze wpisane działanie milicji. Prawie wszystkie akcje Pomarańczowej Alternatywy kończyły się aresztowaniem uczestników pod zarzutem zakłócania porządku publicznego. Działania Pomarańczowej Alternatywy dość powszechnie spotykały się z sympatią antykomunist. opozycji, gł. dlatego, że odczytywano je jako nową formę walki z systemem. Były jednak przede wszystkim wyrazem spontanicznej reakcji młodych ludzi na nie akceptowaną przez nich rzeczywistość. Wzór działania Pomarańczowej Alternatywy został przejęty przez młodych robotników ze Stoczni Gdańskiej, którzy urządzali happeningi podczas strajku VIII 1988; trafił także za granicę; podobne happeningi urządzano np. w Pradze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia