Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK),
stowarzyszenie osób zainteresowanych krajoznawstwem, zał. 1906 w Warszawie;
organizowało wycieczki i odczyty, zajmowało się ochroną przyrody i zabytków, budowało i prowadziło schroniska i muzea regionalne; wydawało m.in. mies. „Ziemia” (od 1910) oraz młodzież. pismo „Orli Lot” (od 1920); do wybitnych działaczy PTK należeli: A. Janowski, K. Kulwieć, M. Wisznicki; 1950 PTK zostało połączone z Pol. Tow. Tatrzańskim w Pol. Tow. Turystyczno-Krajoznawcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia