krajoznawstwo
 
Encyklopedia PWN
krajoznawstwo,
całość wiedzy o kraju ojczystym lub regionie geogr., hist., etnogr., przyrodniczym;
obejmuje ruch społ. dążący, poprzez różne formy turystyki (zwłaszcza wycieczki), do poznawania własnego kraju, gromadzenia wszelkich o nim wiadomości i popularyzowania ich, a jednocześnie działający na rzecz utrwalania i pomnażania zasobów przyrody i kultury; jest treścią programu poznawczo-wychowawczego turystyki. Ruch krajoznawczy zaczął się rozwijać w końcu XVIII w., w okresie zaborów przyczynił się do umacniania polskości; pierwsze formy organizacyjne: od 1873 Tow. Tatrzańskie, od 1906 Pol. Tow. Krajoznawcze (1950 połączone w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia