Polski Związek Ludowy
 
Encyklopedia PWN
Polski Związek Ludowy (PZL),
nielegalne stronnictwo chłopskie, działające 1904–07 w Królestwie Pol., powstałe z przekształcenia Lud. Koła Oświaty;
PZL domagał się autonomii dla Królestwa Pol. (odrębna konstytucja, demokratycznie wybierany sejm i samorząd terytorialny, język pol. w szkołach, urzędach i sądach), praw obywatelskich, swobody tworzenia szkół, stowarzyszeń i spółdzielni na wsi, przymusowego wywłaszczenia wielkiej własności ziemskiej, ubezpieczeń społ., zakazu służby wojsk. poza granicami Królestwa Pol.; rozwijał działalność wydawniczą i oświat.; we współpracy z PPS organizował antyros. wystąpienia chłopów i pomoc dla strajkujących robotników; gł. przywódcy: W. Kruszewski (prezes), S.J. Brzeziński, S. Osiecki, P. Koczara, T. Kurczak, Z. Nowicki; pisma: „Głos Gromadzki”, „Życie Gromadzkie”, „Zagon”; rozbity w wyniku aresztowań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia