Poissona równanie
 
Encyklopedia PWN
Poissona równanie,
fiz. równanie opisujące proces adiabatyczny dla gazu doskonałego: pVκ = const, gdzie p — ciśnienie gazu, V — jego objętość, zaś κ = cp/cV — współczynnik adiabaty, przy czym cp — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, cV — ciepło właściwe przy stałej objętości;
sformułowane przez S.D. Poissona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia